SADNICE ORAHA

Sadnice oraha nisu veliki probirači zemljišta. Može da se gaji i na kamenitim predelima. Sadnice oraha najbolje uspevaju na dubokim i rastresitim zemljištima koja sadrže dovoljno kreča, kao i na ilovačastim i peskovitim zemljištima koja su umereno vlažna i povoljnom vazdušnom vlagom. Za voćne sadnice oraha su veoma povoljne doline reka. Sadnice voća u zavisnosti od uslova gajenja, nege, osetljivosti sorte itd. oraha žive dosta dugo i zato su rasprostranjene na svim kontinentima.

 
SORTAPODLOGAVREME ZRENJASLIKA
Gezenhajm 139Junglas ReglaSeptembar
Gezenhajm 251Junglas ReglaSeptembar
Gezenhajm 286Junglas ReglaSeptembar
RasnaJunglas ReglaSeptembar
ŠampionJunglas ReglaSeptembar
Bug. ŠejnovoJunglas ReglaSeptembar
Srem
Junglas ReglaSeptembar
DomaćiJunglas ReglaSeptembar


NAŠA PONUDA VOĆNIH SADNICA